BenVista PhotoZoom Classic

BenVista PhotoZoom Classic 7.1

Kích thước của ảnh dùng BenVista PhotoZoom Classic
Người dùng đánh giá
3.3  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
BenVista Ltd.
Vả lại bản gốc S-chốt trục kỹ thuật, mà làm trước PhotoZoom phiên bản nổi tiếng, PhotoZoom Classic 3 cũng đề nghị S-Spline XL. Này được cải thiện hệ của BenVista là giải thưởng-thắng là tạo ra các công nghệ thậm chí chất lượng cao hơn ảnh enlargements. Bây giờ cũng bao gồm: một đặc biệt lập mà bỏ (JPEG) nén đồ và tiếng động. Hoàn hảo cho ảnh được gửi từ Internet!
BenVista PhotoZoom Classic 3 là không phải chỉ là một xuất sắc ảnh enlarger. Nó cũng rất dễ dùng. Tuyệt đối là phải cho kỹ thuật số máy chủ... và bất cứ ai muốn mở rộng ảnh mà không bị mất chất lượng.
Thông tin được cập nhật vào: